Site Kullanım Şartları  
     
 

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti..'nin ve/veya EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. .'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.' nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir.

EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. 'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. web sitesine girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. 'ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Yayınlanan İçerik'in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. . hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. ´nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. 
                                 
© 2011 EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.